Predsednik: Gregor Pečan
Podpredsednik:  Karmen Šepec
Podpredsednik: Majda Zaveršnik Puc


Skupna poštna lista združenja Zdruzenje ravnateljev in ravnateljic OS GS ZAV
Skupna poštna lista republiškega odbora RO Zdruzenja ravnateljev

Na skupno poštno listo zduženja lahko pošto pošiljajo le člani, to je ravnateljice in ravnatelji osnovnih in glasbenih šol ter zavodov.

Na skupno poštno listo republiškega odbora lahko pošto pošiljajo le člani republiškega odbora.

Administrator obeh poštnih list: Bogomir Marčinković.

V elektronsko listo zdruzenje@ravnatelj.si so vključene vse ravnateljice in ravnatelji javnih osnovnih in glasbenih šol ter zavodov (vzgojni zavodi, zavodi za gluhe, centri za usposabljanje invalidnih idr. ), ki so včlanjeni v združenje.

Ponovno prosim, da upoštevate pravila, ki jih poštna lista ima, če ne želimo prejemati kup reklam in drugih nezaželenih sporočil.
Sporočila na listo lahko pošiljate le s tistih elektronskih naslovov (računov) ravnateljic in ravnateljev, ki so bili sporočeni ob prijavi.
Če pošto pošljete z drugega elektronskega naslova (računa), bo tako sporočilo umaknjeno oziroma zavrnjeno.
V takem primeru administratorju pošljite obvestilo in  elektronski naslov, s katerega želite pošiljati pošto na listo in naziv šole.

Prosim vas tudi, da sporočite vsako spremembo.

Lista ni namenjena reklamnim sporočilom.

Administrator poštnih list: Bogomir Mačinković.

(Skupno 3.012 obiskov, današnjih obiskov 1)